TWIRL DUET

Twirl duett er en gren hvor man stiller to og to. Her er samarbeid viktig.

Twirl duett er en kategori der man driller hele programmet til standard NBTA-musikk. Her skal man skal vise nivå av drillteknikk i raskest mulig tempo tilpasset utøverne. Man bør variere retninger på stav og kropp og vise god kroppsbeherskelse.
Det er viktig å øve på utstråling og plassering av hender og føtter.
I twirl duett skal man vise godt samarbeid, variasjon av drillteknikk, bevegelser, exchanges (kaste staver til hverandre) og formasjoner. Det er først og fremst fokus på presisjon og likhet.