Priser

Nedenfor finner du en oversikt over kontigenter per halvår. Inkludert i prisen er treningshelger, konkurranseavgift for troppene, solotrening, leie av troppsdrakter og koreografi for solo 1 baton. 

ASPIRANTER 

Aspiranter trener ca 1,5 timer i uken på en fast ukedag. Utøvere fra 6-9 år.

Kontigent per halvår: 1300,- 

JUVENILE 

Juvenile trener ca 2,5 timer i uken fordelt på to ukedager. Utøvere fra 9-12 år.

Kontigent per halvår: 1450,- 

PRETEEN

Preteen trener ca 4 timer i uken fordelt på to ukedager. Utøvere fra 12-14 år.

Kontigent per halvår: 1600,-

JUNIOR/SENIOR

Junior trener ca 6 timer i uken fordelt på tre ukedager. Utøvere fra 14 år og oppover. 

Kontigent per halvår: 1750,-