Lucy Ellinor Russell

Instruktør

Instruktør
Lucy har drillet i 12 år og instruert i 4 år.
Hun har stilt på NM med 1 baton, 2 baton, drilldanssolo, x-strut, drilldanstropp, twirlteam, parade, exhibition, traditional og showtwirl. Hennes beste solo prestasjon er 5 plass i 2 baton på NM. Med tropp har hun stilt på EM 7 ganger og fått 3 gull. 
Lucy instruer både i solo, tropp og duett.