DANCE DUET

I denne grenen stiller man to og to. Det er fokus på drill kombinert med dans.

Drilldans duett er en kategori der man etter selvvalgt musikk kombinerer drill og dans. Koreografien skal kombinere drill– og dansebevegelsene og det legges vekt på å uttrykke musikken og temaets stemninger.
Programmene skal tilpasses utøverens nivå og alder. I denne kategorien skal man bruke hele konkurransegulvet. Her er samarbeid, innlevelse og likhet viktig.